Yhteydenotto Merikuriiri Galleria Kalusto Palvelut Yritys


« Takaisin    Historia
Merikuriiri Oy perustettiin 1997. Alkuaikoina toimittiin varustamoiden palveluksessa, alusten muutostöiden valvonnassa ja käyttöönotossa sekä sisäänajossa.

2000 luvun alussa osallistuimme moniin vaativiin meriteitse suoritettuihin erikoiskuljetuksiin ja erittäin vaativiin merirakennusprojekteihin vuorovesialueella. Toimittiin Ranskan, Englannin, Hollannin ja Norjan rannikolla sekä Itämeren alueella rannikko -ja merirakentamisen parissa.

2003 - 2005 investoimme vesistönrakennuskalustoon tuottaaksemme palveluita Suomen rannikolla ja sisävesistössä. Tuotimme laivojen kiinnitysapupalveluita satamaoperaattoreille, suoritimme jäänsärkytoimintaa ja kelirikkoliikenteen tilausajoa. Mukaan tulivat myös maanrakennuskoneet -ja laitteet.

2006 - 2007 saaristopalvelua laajennettiin polttoaineenkuljetuksilla. Olimme mukana useissa eri laivalaitureiden rakennusprojekteissa ja satama-altaiden ruoppaustöissä sekä maisemointi urakoissa.

2008 polttoaineenkuljetuskapasiteettia lisättiin. Hankittiin kalustoa kunnallisteknisiin rakennusprojekteihin. Suoritettiin useita erikoiskuljetuksia vaativilla rannikkoväylillä. Hankittiin kalustoa maisemointiurakointiin.

2009 hankimme lisää erikoiskuljetuskalustoa. Erikoistuimme paineputkistojen ja sähkölinjojen vesistössä tapahtuvaan asennusurakointiin. Osallistuimme jättimäisen lauhdeputken asennustöihin sisävesistössä. Investoimme konepajatoimintaan. Saaristopalvelu aloitettiin Vaasan rannikolla. Kotkan Meriteollisuus perustettiin.

Nykyhetki
2010 Aloitamme hyljesafarit ulkosaaristossa Helsingin, Kotkan ja Vaasan edustalla. Olemme mukana maa -ja vesistörakentamisessa, erikoiskuljetuksissa, kunnallisteknisissä projekteissa edelleen, myös saaristopalvelu jatkuu. Investoimme kalustoon jolla voidaan kunnostaa rehevöitymisen seurauksena pilaantuneita rantoja ja vesistöjä. Konepajatoiminta suunnataan pääsääntöisesti rannikko -ja saaristoliikenteen kaluston huolto, kunnostus -ja ylläpitotoimintaan. Telakoinnit ovat olennainen osa konepajatoimintaamme.

KOMETE Oy työllistää 5 - 15 henkilöä vuodenajasta riippuen. Toiminta alueena Suomi ja Itämeren alueen valtiot.

Tulevaisuus
Pyrimme tuottamaan laadukasta, kohtuuhintaista palvelua kaikilla toimialoillamme. Luotettavuus, laatu ja joustavuus varmatoimisen ja nykyaikaisen kaluston lisäksi ovat meidän valttejamme. Investoimme kaluston lisäksi tinkimättömän ammattitaidon -ja etiikan omaavaan henkilöstöön.